Uzmanlık Tezi

AH KEPEKÇİ, (1990). Maksiller Sinüzit Tedavisinde Caldwell Luc Operasyonunun Yeri . Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi .
Görüntüle

Ödüller

Kepekçi AH,G. Dizdar,Kepekçi AB,(2016). Mean platelet volume as a inflamatory indicator for cronic otistis media with effussion.15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (Sözlü Sunum)
Görüntüle

Tez Danışmanlığı

Çınar U - Tez Danışmanları:Kepekçi AH,KEPEKLİ TA,(2016). GERİ DÖNÜŞÜM MATERYALLERİNİN KİŞİSEL KORUYUCU KULAKLIKLARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Görüntüle

SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi

AH Kepekçi, OÖ Özturan, MY Köker, (2016). Pluripotent Stem Cells And Their Use İn Hearing Loss . Turkish Journal Of Biology , 40 .
Görüntüle

Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

AH Kepekçi, G Dizdar, AB Kepekçi. Computed tomography analysis of sinonasal anatomical variations and relationship with the maxillary sinus retention cysts. ENT Updates 2016;6(2):70-73
Görüntüle

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler

Kepekçi AH,G. Dizdar,(2016). The investigation of the relation between the age groups and the allergens according to the skin prick test results of allergic rhinitis patients in Istanbul, Turkey. 16th Rhinocamp Meeting Proceedings (Sözlü Sunum)
Görüntüle
Kepekçi AH,G. Dizdar,Kepekçi AB,(2016). The diagnostic value of Platelet Distribution Width in patients with nasal polyposis. 16th Rhinocamp Meeting Proceedings (Sözlü Sunum)
Görüntüle
Kepekçi AH,G. Dizdar,Kepekçi AB,(2016). Computed tomography analysis of sinonasal anatomical variations and relationship with the maxillary sinus retention cyst. 16th Rhinocamp Meeting Proceedings (Sözlü Sunum)
Görüntüle
Kepekçi AH,G. Dizdar,Kepekçi AB,(2016). Mean platelet volume as a inflamatory indicator for cronic otistis media with effussion.15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (Sözlü Sunum)
Görüntüle
Ödül
Kepekçi AH. SS-010:Pluripotent stem cells and their use in hearing loss: 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 2016. 16-7 p.(Sözlü Sunum)
Görüntüle
Ahmet Hamdi Kepekçi, Gökalp Dizdar, Özge Özdal Zincir, Ali Bestemi Kepekçi. PS-036:Odontojenik Miksoma: Nadir Bir Maksiller Sinüs Tümörü,: 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 2016. 143-4 p.(Poster Sunum)
Görüntüle
Ahmet Hamdi Kepekçi, Dizdar G. PS-037:A Macroglossia Case with Lingual Amyloidosis(Dil Tutulumu İle Ortaya Çıkan Lokalize Amiloidozis Vakası): 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 2016. 145-6 p.(Poster Sunum)
Görüntüle
Dadaş B,Kepekçi AH,Aksoy İ,Buyukkaraman G, (1998). Revision Mastoidectomy . Politzer Society 21.Annual meeting.Antalya.(Poster Sunum)
Görüntüle

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Dadaş B,AH Kepekçi, Okçün E,Ömür M, (1999). Parafarengeal Rabdomyom . KBB İhtisas Dergisi , 6,230-233 .
Görüntüle
Dadaş B,Akpınar ME, AH Kepekçi, Gözübüyük İ,Ürer N,Turhan M,Han T, (1999). Maksiller Sinüs Aspergillozu . KBB Postası ,59-61 .
Görüntüle
Turhan M, Dadaş B,AH Kepekçi, Çapan F,Han T, (1999). Klasik Anterior Rinoskopi ve Pratik Nazal Endoskopi Bulgularının Karşılaştırılması . KBB İhtisas Dergisi , 6,55-57 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Dadaş B,Atay ÖF, Şengöz M,Ayanoğlu C,Oral G,Han T, (1999). Efüzyonlu Otitis Media Gelişiminde Adenoid Vejetasyonun yeri . KBB İhtisas Dergisi , 6,301-304 .
Görüntüle
Büyükkaraman G,AH Kepekçi, Dadaş B,Gözübüyük İ,Yakut H,Han T, (1997). Normal popülasyon ile kronik rinosinüzitli hastaların rinomanometrik değerlerinin karşılaştırılması . Haseki Tıp Bülteni , 35,133-136 .
Görüntüle
Yiğit Ö,AH Kepekçi, Dadaş B,Karapıçak E,Han T, (1997). Larenks kanserlerinin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri . Haseki Tıp Bülteni , 35,229-232 .
Görüntüle
AH Kepekçi,Yiğit Ö, Dadaş B,Gökşen O,Sanisoğlu O,Han T, (1997). Larenks kanserlerinde boyun metastaz oranları ve etkileyen faktörler . Haseki Tıp Bülteni , 35,233-236 .
Görüntüle
Dadaş B,AH Kepekçi, Sanisoğlu O,Han T, (1998). Sinüzite predispozisyon oluşturan anatomik varyasyonların incelenmesi . KBB İhtisas Dergisi , 5,201-203 .
Görüntüle
Dadaş B,Yıldırım G.K, Yıldız Z,AH Kepekçi, Yaşar İ,Ökçün E,Han T, (1997). Recessus Frontalis: Anatomik diseksiyon çalışması . KBB İhtisas Dergisi , 4,180-182 .
Görüntüle
Dadaş B,AH Kepekçi,Ayanoğlu C,Gökçeer T,, (1996). Larenks karsinomu lokalizasyonu . Haseki Tıp Bülteni , 34,119-121 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Dadaş B,Poturoğlu R,Şengöz M,Han T, (1996). İnfluenza aşısının çocuklarda yan etki sıklığı . Türk Otolarengoloji Arşivi , 34,279-280 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Ediz Yorgancılar, (1995). Sinüzit Komplikasyonları . KBB Postası , 2,148-151 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Dadaş B,Taçyıldız A,Oral G,Han T, (1995). Ototoksisitenin erken tanısında yüksek frekans odyometrinin yeri . KBB İhtisas Dergisi , 5,219-220 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Hamdi Y.,G. Büyükkaraman,Cüneyt A., De. Süreyya Ş., Turgay H., (1995). Bir Olgu Nedeniyle Boyunda Rastlanan Kist Hidatik Vakası . KBB İhtisas Dergisi , 5,221-222 .
Görüntüle
Usta M,AH Kepekçi, Dadaş B,Ayanoğlu C,Karapıçak E Han T, (1995). Baş boyun kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi erken sonuçları . Haseki Tıp Bülteni , 33,209-212 .
Görüntüle
Dadaş B,Esen M,Yorgancılar E,Yılmaz O,AH Kepekçi,Ömür M, (1995). Mandibula nörofibromu . Türk Otolarengoloji Arşivi , 33,125-126 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Han T,Ayanoğlu C,Şengöz M, Dadaş B, (1995). Dış kulak yoluna implante desidual diş . Türk Otolarengoloji Arşivi , 33,127-128 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Usta M, Yaşar İ,Ayanoğlu C, Dadaş B,Han T, (1995). Alerjik rinit etyolojisinde ev tozu akar . Haseki Tıp Bülteni , 33,307-311 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Dadaş B,Oral G,Poturoğlu R,Ömür M, (1994). Stapes taban yokluğuna bağlı tekrarlayıcı menenjit . KBB İhtisas Dergisi , 2,179-181 .
Görüntüle
AH Kepekçi, (1993). Kafa Tabanı Cerrahisine Bir Bakış . KBB Postası,16-17 .
Görüntüle
AH Kepekçi, (1993). İlerleyici Sensorinöral İşitme Kaybı . KBB Postası , 2,45-51 .
Görüntüle
M. Ömür, T.Han, AH Kepekçi , (1993). Binder sendromu . Haseki Tıp Bülteni , 28,116-119 .
Görüntüle
AH Kepekçi, C Yurt ,M Ömür ,T Gökçeer ,T Han ,H Sümer, (1993). Efuzyonlu otitis media tedavisinde s-carboxymethylcysteine'nin etkinliği . Haseki Tıp Bülteni , 28,201-204 .
Görüntüle
AH Kepekçi, (1993). Kulak Burun Boğaz ve Alerji . KBB İhtisas Dergisi , 2,15-20 .
Görüntüle
Ömür M., Yılmaz O., AH Kepekçi, Çelikyurt C., Yakut H., Gökçeer T., (1992). Retraksiyon Poşu, Östaki Disfonksiyonu, Ters Valsalva Manevrası . Türk Otolarengoloji Arşivi , 30,144-145 .
Görüntüle
AH Kepekçi, (1992). Kronik Maksiller Sinuzite Tedavisi . KBB Postası,15-16 .
Görüntüle
AH Kepekçi, M. Ömür, T. Han, O. Yılmaz, C. Çelikyurt, H. Yakut., (1991). Caldwell Luc Operasyonunun Yeri . Türk Otolarengoloji Arşivi , 29,130-131 .
Görüntüle

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

AH Kepekçi, G. Dizdar , AB Kepekçi(2016).Rinoplasti Geç Dönem Komplikasyonu; Nazal Tip Cildinde Sütür Reaksiyonu ve Apse Formasyonu . İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 8. Kongre Kitabı,23 .
Görüntüle
AH Kepekçi, G. Dizdar , (2015). Sinonazal anatomik varyasyonların kronik sinüzit gelişimine etkileri . İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 7. Kongre Kitabı,41-41 .
Görüntüle
AH Kepekçi, G Dizdar , (2015). Çocuklarda ve ebeveynlerinin çocukluk dönemlerinde görülen rekürren akut tonsillit ve kronik tonsillit arasındaki ailevi ilişki . İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 7. Kongre Kitabı,42-42 .
Görüntüle
AH Kepekçi, O Özturan, N Şişman, (2015). Rinoplasti talebiyle başvuran beden dismorfik bozukluk hastasına yaklaşım . İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 7. Kongre Kitabı,43-44 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Gökalp Dizdar, Zeynep Tatar, (2015). Çocuklarda adenotonsillektomilerden sonra rutin histopatolojik inceleme yapılmalı mıdır? . 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,329-329 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Gökalp Dizdar, Fuat Erel, (2015). İstanbul’da Allerjik Rinitli Hastalarda Uygulanan Deri Prick Test Sonuçları . 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,335-335 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Gökalp Dizdar, Hidayet Sarı, Buğra Subaşı, (2015). Yaygın İdiopatik İskelet Hiperostozu'na bağlı olarak gelişen disfaji ve disfoni olgusu . 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,684-684 .
Görüntüle
AH Kepekçi, Gökalp Dizdar, Buğra Subaşı, (2015). Çoklu sinonazal anatomik varyasyonları olan burun tıkanıklığı olğumuzda cerrahi tedavi yaklaşımının belirlenmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri . 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,884-884 .
Görüntüle
Han T., AH Kepekçi. Ayanoğlu C., Yiğit Ö., Can Y., Kahve H., (1997). Pediyatrik Hastalarda Stapes Cerrahisi . Türk Otorinolarengoloji XXIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı,175-178 .
Görüntüle
Han T., AH Kepekçi.Yakut H., Gökçeer T., Şener T., Şirin A., (1995). Submuköz Septum Rezeksiyonunda Rinomanometrik Değerlendirme . Türk Otorinolarengoloji XXIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı,791-794 .
Görüntüle
Dadaş B,Turhan M,AH Kepekçi,Ökçün E,Kılıç I,Balaban D,Han T , (1995). İmmunoterapi görmekte olan hastalarda nazal endoskopi bulguları . 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi tutanakları,711-714 .
Görüntüle
Şengöz M,AH Kepekçi, Dadaş B,Poturoğlu R,Han T, (1995). Baş boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biopsisinin tanısal değeri . 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi tutanakları,1017-1025 .
Görüntüle
Han T., Dadaş B., AH Kepekçi.Sanisoğlu O., Çapan F., Turhan M., (1995). Burun Boşluğunun Değerlendirilmesinde Klasik Anterior Rinoskopi Ve Endoskopik Muayenenin Karşılaştırılması . Türk Otorinolarengoloji XXIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı ,1093-1096 .
Görüntüle

Diğer Yayınlar

Kitapta bölüm:

AH Kepekçi.: Larenks Anatomisi. Larenks Kanseri ve Boyun içinde Ed.Ömür M. Haseki Hastanesi Vakfı Yayını 1994 ss 1-7
Görüntüle

Atıf

“Aynur E Topkaya, Ethem fiahin, Fehime B Aksungar, Fatma Özakkafl, Öncel Koca-Paranazal sinüs yerleflimli bir mantar topu: Olgu sunumu-Türk Mikrobiyol Cem Derg (2007) 37 (2) : 108-111”
Görüntüle

“Kronik Rinosinüzitte Alerji ve Bilgisayarlı Tomografi İlişkisi - Orijinal Araştırma: Ümit Taşkın, Osman Karaaslan, Uğur Erginoğlu, Turhan Sarı, Tayfun Apuhan, Fadlullah Aksoy, Ömer Binay (Med Bull Haseki 2005; 43)”
Görüntüle

“Erkan A, Akçalı Ç, İlkit M, Aydoğan B, Tuncer Ü. ;Kronik sinüzit ve nazal polipli olgularda mantar sinüzitlerinin araştırılması. Türk İnfeksiyon Dergisi, 2002; 16(1):73-85.”
Görüntüle

“Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Susaman N., Demirbağ E.Paranasal Sinüs Enfeksiyonlarında Anatomik Varyasyonların Önemi ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2000,2(3):143-147 ”
Görüntüle

“Gedikli O., Kayhan F. T., Özkul N., Özkul H., Karataş R.-Frontal Sinüs Mukoseline Bağlı Gelişen Orbital Fistül-KBB Klinikleri C3 S3 156”
Görüntüle

“UYGUR, K., DOĞRU, H., DÖNER, F.KILIÇKAYA, M. ÇOCUK KRONİK SİNÜZİTLERİNDE ADENOİD HİPERTROFİSİNİN ROLÜ.K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1998, 6 (3): 113-115”
Görüntüle

“Kronik sinüzitli hastalarda radyolojik ve cerrahi bulguların karşılaştırılması: Comparasion of the radiologic and surgical findings in patients with chronic sinusitis. Dr. Ziya CENİK, Dr.Tolga ŞAHİNER, Dr.Yavuz UYAR, Dr. Bedri ÖZER, K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:12-16, 1995”
Görüntüle

“Gedikli O, Doğru H, Döner F, Akkaya A. Allerjik Rinit. SDÜ Tıp Fakültesi Derg 1994;1:53–60.”
Görüntüle

Eğitim–Öğretim Faaliyetleri

2015-2016 öğretim yılı güz dönemi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyoloji Programı Önlisans Dersi
2015-2016 öğretim yılı yaz dönemi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyoloji Programı Önlisans Dersi
26786 Kez Okundu...