Ahmet Hamdi Kepekçi

ECOG

Home » Ders Notları » ECOG
ecog

Akustik uyaran sonucu kokleada ve koklear sinir fibrillerinde oluşan elektrofizyolojik potansiyellerin kaydedilmesine Elektrokokleagrafı(ECochG) ve kaydedilmiş potansiyellere de ECochGm adı verilir.

Akustik uyarak olarak daha çok klik uyaranlar kullanılır.

Kayıtlar invasiv ya da non-invasiv yapılabilir. İnvasiv transtimpanik metodta lokal anestezik madde kullanılır. Kulak burun boğaz otomikroskopu yardımıyla yapılmaktadır. İğne şeklindeki elektrod, kulak zarı delinip geçilerek kokleanın promontoryumu üzerine yerleştirilir.  Elektrod Potansiyellere yakın olduğu için yakın alan tekniği olarak bilinir. Ancak ortakulak cerrahisinde yuvarlak pencere etrafında da elektrod yerleştirilerek ölçüm yapılabilmektedir.

Kulak zarı delinmesi invazif bir metod olduğu için daha çok noninvazif olan ekstratimpanik metod kullanılır.

ECochG testinde kaydedilen koklear potansiyeller, koklear mikrofonik (KM), sumasyon potansiyeli (SP) ve aksiyon potansiyeli (AP) dir.

  1. Koklear mikrofonik

Kokleanın bazal membranı üzerinde meydana gelen ani yer değiştirmelerini gösterir. Dış tüy hücreleri tarafından üretilen alternatif akım potansiyelleridir.

  1. Sumasyon potansiyeli

Sumasyon potansiyeli corti organı tarafından oluşturulur; alternatif akım voltajıdır. Sumasyon potansiyelinin iç tüylü hücreler tarafından üretildiği iddia edilmektedir.

  1. Aksiyon potansiyeli

Akustik uyarana cevap olarak ortaya çıkar. Tüm sinir fibrillerinde oluşan aksiyon potansiyelin toplamını gösterir. ABR’nin I. Dalgasına denk gelmektedir. Alternatif akımlı karakterindedir.

Kullanım alanları:

ECochG’un kullanım alanı son derece sınırlıdır.

Ménière  hastalığının teşhis ve hastalığın ve tedavi sürecinin takibinde kullanılmaktadır .

ABR testinde 1. dalga elde edilemediği durumlarda da ECochG kullanılır.

Periferik işitme alanlarındaki  cerrahi işlemler sırasında kokleanın ve koklear sinirin fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve izlenmesinde de ECochG kullanılır.

İşitsel nöropatinin teşhisinde kullanılır

Aynı zamanda dış tüylü hücrelerin fonksiyonunu tespit için kullanılır.

Meniere hastalığının tanısında en sık SP/AP amplitüd oranı belirlenerek yapılır. Meniere hastalığında scala mediadaki basınç artması sonucu baziler membrandaki normal asimetrik vibrasyonun artmasına bağlı olarak sumasyon potansiyeli de artıştır. Meniere hastalarının üçte ikisinde oran bozulmuştur. Transtimpanik kayıt ile yapılan elektrokokleografi, Meniere hastalığı için en hassas ve spesifik testtir. Karakteristik olarak, sumasyon potansiyeli / aksiyon potansiyel oranı artmıştır. Bu oran genellikle normal kişilerde yaklaşık% 20 iken meniereli kulakta % 35’den fazladır.

Kaynak: http://neupsykey.com/vestibular-system-disorders/  Elektrokakleografi. Sol, Normal izler; Doğru, Meniere hastalığında bulgular, SP / AP oranının karakteristik genişlemesi. N1 ve N2, aksiyon potansiyelinin birinci ve ikinci negatif zirveleri.


Paylaş :