Ahmet Hamdi Kepekçi

GRİP’TEN VAXİGRİP İLE KORUNABİLİRSİNİZ

Home » Boğaz Hastalıkları » GRİP’TEN VAXİGRİP İLE KORUNABİLİRSİNİZ
grip-ten-vaxigrip-ile-korunabilirsiniz

Grip, Influenza adı verilen bir virus tarafından oluşturulan, ani olarak 39°C üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır. Daha sonra hastalık tablosuna boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, gözlerin akması ve kanlanması gibi belirtiler eklenir ve bazı vakalarda da karın ağrısı, bulantı, kusma görülebilir. Ateşin 39°C nin üzerinde olması, şiddetli kas ağrıları ve halsizlik nedeniyle hastalığı ayakta geçirmek olanaksızlaşmakta ve hastaları mutlaka 3-7 gün yatağa mahkum etmektedir. Yaklaşık bir hafta içinde belirtiler kaybolmakta ancak halsizlik belirtilerin kaybolmasından sonra da devam etmekte, hatta 2 hafta kadar sürebilmektedir. özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalağı, akciğer hastalağı, böbrek hastalağı, şeker hastalağı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyretmekte ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Bu kadar ciddi tablolara yol açabilen Grip halk arasında çok sık olarak soğuk algınlığı ile karıştırılmaktadır. Soğuk algınlığı ateş yükselmeden, hafif kırgınlık, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtiler ile kendini gösteren, halsizliğe yol açmadığı için yatak istirahati gerektirmeyen bir hastalıktır ve Grip ile kesinlikle karıştırılmamalıdır Ayrıca Grip, özellikle çocuklar ve yaşlılarda ikincil enfeksiyonlara zemin hazırlamakta ve orta kulak iltihabı, zatürre, beyin zarı ve beyin dokusu enfeksiyonları gibi komplikasyonlara neden olmaktadır. Sözü edilen bu kadar özelliğin üstüne hastalığın spesifik tedavisinin olmadığını da eklersek ne kadar önemli bir sorun ile karşı karşıya olduğumuz daha iyi anlaşılmaktadır.

Grip Nasıl Bulaşır?
Grip’e yol açan Influenza virusu çok kolay ve hızlı bulaşır. Başlıca bulaşma yolları, öksürük ve hapşırıklar ile etrafa saçılan damlacıkların hava yolu ile bulaşması, hasta kişiler ile direkt temas edilmesi ve hasta kişilerin ağız-burun akıntıları ile temas etmiş eşyalar ile bulaşmadır. Hasta kişilerden etrafa saçılan virus parçacıklarının havada asılı kalabilme yeteneğinde olması bulaşıcılığı daha da arttırmaktadır. Hasta bir kişinin bir ortama girip çıkması bile o ortamda bulunan kişileri hastalığın bulaşması açısından risk altına sokmaktadır. Bu nedenle Grip evde, iş yerinde, okullarda, kreşlerde, toplu taşım araçlarında çok kolaylıkla bulaşır. Mikrobu kapmış ancak henüz belirtileri başlamamış kişilerde yani hastalığın kuluçka süresince de bulaştırma mümkündür. Bulaşma yolları oldukça basit ve bulaşması bu kadar kolay olan bir hastalığın bulaşma yollarına karşı önlem almanın çok zor olduğu hatta olanaksız olduğu açıktır. GRİBİN TEDAVİSİ YOKTUR. TEK KORUNMA YOLU AŞILANMADIR.

Ekonomik Boyut
Her yıl yüzbinlerce insanımız Grip’e yakalanmakta ve kişi başına milyonlarca lira ilaç harcaması yapılmakta, işyerlerinde iş gücü ve dolayısı ile üretim kaybı nedeniyle milyarlarca liralık ekonomik kayıp meydana gelmektedir. İşyerlerinde grip nedeniyle her 100 çalışan için 30 ila 195 gün iş gücü kaybı olmaktadır. Başka hiç bir hastalığın etkisi bu kadar büyük değildir. İşe gelmemenin maliyeti her kuruma göre değişmekle birlikte endüstriyel alanda grip nedeni ile 3-7 gün boyunca işe gelmeyen bir işçinin verdiği zarar, kendisine ödenen maaş + üretim kaybı + o sürede nakite çevrilemeyen hammade tutarının verdiği zarar kadardır. Servis hizmeti veren sektörlerde ise ana kayıp işe gelmeyen kişiye ödenen maaş ve yerine getirilemeyen hizmet getirisinin toplamıdır.

Yapılan uluslararası araştırmalarda gösterilmiştir ki kış mevsiminde işe gelinmeyen günlerin %31’inden Grip sorumludur. Hiç bir hastalığın etkisi bu kadar büyük değildir. Buna karşın Grip aşısı “Vaxigrip” ile elde edilen sonuç da çok önemlidir. “Vaxigrip” ile aşılanma sonucu herhangi bir sağlık nedeniyle işe gelmeme %43, işyeri hekimine başvurma %44 oranında azalmıştır. Aşılanan kişi başına en az 46,85$ tasarruf edilmiştir. Sadece boşuna ödenen maaşlar hesaba katıldığında aşılamaya harcanan her 1$, 4.09$ olarak geri dönmektedir.

Kimler Grip Aşısı Olmalı?
Grip’e yakalandıktan sonra kullanılan ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, antigripal ilaçlar sadece geçici bir rahatlama sağlıyabilirler. Grip’ten korunmanın en etkili ve ekonomik yolu “Vaxigrip” ile aşılanmadır.
Dünya Sağlık örgütü(www.who.int/emc/diseases/flu/index.html), T.C Sağlık Bakanlığı (23.01.1998 tarih ve 806 sayılı genelge) ve Amerikan Bağışıklık UygulamalarıDanışmaKurulu(www.cdc.gov/epo/mmwr);
– Bronşiyal astım hastaları,
– Kalp ve damar sistemi hastalıkları olanlar,
– Şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar,
– Kronik böbrek hastaları,
– 65 yaşından büyük kişiler,
– Bağışıklık sistemi çeşitli nedenlerle baskılanmış kişiler,
– Grip mevsimi sırasında gebeliklerinin ikinci yada üçüncü 3 aylık dönemi içerisinde bulunacak olan gebeler,
– Toplu halde yaşanılan yerlerde kalanlar (huzurevleri, kışlalar)
– Sağlık personeli ve hastane görevlileri,
– Yüksek risk altındaki kişilere virüsü bulaştırabilecek kişilerin, mutlaka aşılanmalarını önermekte, ayrıca
– Toplum hizmetinde çalışanlar,
– Virüsün kolaylıkla bulaşabildiği kalabalık ortamlarda bulunanlar ( Okul, kreş),
– Sık seyahat edenler,
– Gribin yol açacağı iş gücü kaybını engellemek isteyenler( Yöneticiler, serbest meslek sahipleri, işçiler, sporcular),
– Grip olmak istemeyen herkesin,
grip aşısı olmasını önermektedir.

Ne Zaman ve Nasıl Aşılanmalı?
Grip aşısı “Vaxigrip” tüm kış sezonu boyunca uygulanabilir. Ancak aşıdan tam yarar sağlanması açısından grip salgınlarının başlamasından önce aşının uygulanması gerekir. Bu nedenle en uygun zaman sonbahar aylarıdır.
Uygulama şeması;

Yaş Grubu ürün Doz Doz Sayısı Uygulama Yolu
6-35 ay Vaxigrip 0.25 ml 1 veya 2* İntramuskuler**
3-8 yaş Vaxigrip 0.50 ml 1 veya 2* İntramuskuler**
>8 yaş Vaxigrip 0.50 ml 1 İntramuskuler**

*9 yaşından küçük olan, hayatında ilk defa grip aşısı yaptıracak çocuklarda aralarında en az 1 ay süre olmak üzere 2 doz aşı önerilir.
**önerilen aşı yeri, erişkinlerde ve büyük çocuklarda deltoid kastır. 2 yaşın altındaki bebeklerde uyluğun anterolateralinden uygulanması önerilir.

Türkiye’de Grip
Türkiye’de dolaşmakta olan İnfluenza virus suşlarını tesbit ve bu suşların o yıl kullanılmakta olan aşı suşları ile uyumunu kontrol etmek amacıyla çok merkezli bir epidemiyolojik araştırma yürütülmüştür. Araştırmaya Ankara’da 3, Istanbul’da 2, İzmir’de 2, Trabzon’da 2 ve Rize’de 1 olmak üzere 10 merkez katılmıştır. Hastalardan alınan boğaz sürüntüleri – 20°C ila – 80°C arasında saklanarak D.S.ö Virus Referans ve Araştırma için İşbirliği Merkezi olan “Laboratoire de Virologie du CHU – Lyon – Fransa” ya virusların tesbiti ve tiplendirme için gönderilmiştir. Sonuç olarak; Influenza A/H3N2 ve B viruslarının Türkiye’nin çeşitli illerinde dolaştığı ve Avrupa’da dolaşan virüslerle aynı olduğu gösterilmiş ve 1998-1999 kış sezonunda kullanılan aşı suşlarının ülkemiz için tam olarak uyumlu olduğu saptanmıştır.

Vaxigrip
(Split İnaktive Trivalan Grip Aşısı)
Dünya Sağlık örgütü ve uzmanların görüş ve önerileri ile her yıl saptanan epidemiyolojik veriler doğrultusunda aşının içerisinde yer alan influenza virus suşları belirlenmektedir. 1999-2000 yılı için hazırlanan VAXIGRIP
*A/SYDNEY/5/97(H3N2), **A/BEIJING/262/95 (H1N1), ***B/BEIJING/184/93
*A/SYDNEY/5/97-RESVIR13,** A/BEIJING/262/95-X127,***B/YAMANASHI/166/98
suşlarını her bir antijenden en az 15 mcg olarak içermektedir.
Grip aşısı VAXIGRIP yukarıda belirtilen endikasyonlarla ve uygulama şeması ile uygulanır. Bildirilen ve bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. VAXIGRIP uygulamaya hazır kendinden cam enjektörlü 0.5 ml tek doz aşı içeren steril blister içerisinde kullanıma sunulmuştur. +2 C° ile +8 C° arasında saklanmalıdır ve kesinlikle dondurulmamalıdır. üretimden sonra bir yıl içinde kullanılmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için: Aşı Danışma Merkezi Tel: (212) 211 99 44
Grip’ten Vaxigrip ile Korunabilirsiniz

Grip Nedir?
Grip Nasıl Bulaşır?
Ekonomik Boyut
Kimler Grip Aşısı Olmalı?
Ne Zaman ve Nasıl Aşılanmalı?
Türkiye’de Grip
Vaxigrip

Grip Nedir?
Grip, Influenza adı verilen bir virus tarafından oluşturulan, ani olarak 39°C üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır. Daha sonra hastalık tablosuna boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, gözlerin akması ve kanlanması gibi belirtiler eklenir ve bazı vakalarda da karın ağrısı, bulantı, kusma görülebilir. Ateşin 39°C nin üzerinde olması, şiddetli kas ağrıları ve halsizlik nedeniyle hastalığı ayakta geçirmek olanaksızlaşmakta ve hastaları mutlaka 3-7 gün yatağa mahkum etmektedir. Yaklaşık bir hafta içinde belirtiler kaybolmakta ancak halsizlik belirtilerin kaybolmasından sonra da devam etmekte, hatta 2 hafta kadar sürebilmektedir. özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalağı, akciğer hastalağı, böbrek hastalağı, şeker hastalağı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyretmekte ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Bu kadar ciddi tablolara yol açabilen Grip halk arasında çok sık olarak soğuk algınlığı ile karıştırılmaktadır. Soğuk algınlığı ateş yükselmeden, hafif kırgınlık, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtiler ile kendini gösteren, halsizliğe yol açmadığı için yatak istirahati gerektirmeyen bir hastalıktır ve Grip ile kesinlikle karıştırılmamalıdır Ayrıca Grip, özellikle çocuklar ve yaşlılarda ikincil enfeksiyonlara zemin hazırlamakta ve orta kulak iltihabı, zatürre, beyin zarı ve beyin dokusu enfeksiyonları gibi komplikasyonlara neden olmaktadır. Sözü edilen bu kadar özelliğin üstüne hastalığın spesifik tedavisinin olmadığını da eklersek ne kadar önemli bir sorun ile karşı karşıya olduğumuz daha iyi anlaşılmaktadır.

Grip Nasıl Bulaşır?
Grip’e yol açan Influenza virusu çok kolay ve hızlı bulaşır. Başlıca bulaşma yolları, öksürük ve hapşırıklar ile etrafa saçılan damlacıkların hava yolu ile bulaşması, hasta kişiler ile direkt temas edilmesi ve hasta kişilerin ağız-burun akıntıları ile temas etmiş eşyalar ile bulaşmadır. Hasta kişilerden etrafa saçılan virus parçacıklarının havada asılı kalabilme yeteneğinde olması bulaşıcılığı daha da arttırmaktadır. Hasta bir kişinin bir ortama girip çıkması bile o ortamda bulunan kişileri hastalığın bulaşması açısından risk altına sokmaktadır. Bu nedenle Grip evde, iş yerinde, okullarda, kreşlerde, toplu taşım araçlarında çok kolaylıkla bulaşır. Mikrobu kapmış ancak henüz belirtileri başlamamış kişilerde yani hastalığın kuluçka süresince de bulaştırma mümkündür. Bulaşma yolları oldukça basit ve bulaşması bu kadar kolay olan bir hastalığın bulaşma yollarına karşı önlem almanın çok zor olduğu hatta olanaksız olduğu açıktır. GRİBİN TEDAVİSİ YOKTUR. TEK KORUNMA YOLU AŞILANMADIR.

Ekonomik Boyut
Her yıl yüzbinlerce insanımız Grip’e yakalanmakta ve kişi başına milyonlarca lira ilaç harcaması yapılmakta, işyerlerinde iş gücü ve dolayısı ile üretim kaybı nedeniyle milyarlarca liralık ekonomik kayıp meydana gelmektedir. İşyerlerinde grip nedeniyle her 100 çalışan için 30 ila 195 gün iş gücü kaybı olmaktadır. Başka hiç bir hastalığın etkisi bu kadar büyük değildir. İşe gelmemenin maliyeti her kuruma göre değişmekle birlikte endüstriyel alanda grip nedeni ile 3-7 gün boyunca işe gelmeyen bir işçinin verdiği zarar, kendisine ödenen maaş + üretim kaybı + o sürede nakite çevrilemeyen hammade tutarının verdiği zarar kadardır. Servis hizmeti veren sektörlerde ise ana kayıp işe gelmeyen kişiye ödenen maaş ve yerine getirilemeyen hizmet getirisinin toplamıdır.

Yapılan uluslararası araştırmalarda gösterilmiştir ki kış mevsiminde işe gelinmeyen günlerin %31’inden Grip sorumludur. Hiç bir hastalığın etkisi bu kadar büyük değildir. Buna karşın Grip aşısı “Vaxigrip” ile elde edilen sonuç da çok önemlidir. “Vaxigrip” ile aşılanma sonucu herhangi bir sağlık nedeniyle işe gelmeme %43, işyeri hekimine başvurma %44 oranında azalmıştır. Aşılanan kişi başına en az 46,85$ tasarruf edilmiştir. Sadece boşuna ödenen maaşlar hesaba katıldığında aşılamaya harcanan her 1$, 4.09$ olarak geri dönmektedir.

Kimler Grip Aşısı Olmalı?
Grip’e yakalandıktan sonra kullanılan ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, antigripal ilaçlar sadece geçici bir rahatlama sağlıyabilirler. Grip’ten korunmanın en etkili ve ekonomik yolu “Vaxigrip” ile aşılanmadır.
Dünya Sağlık örgütü(www.who.int/emc/diseases/flu/index.html), T.C Sağlık Bakanlığı (23.01.1998 tarih ve 806 sayılı genelge) ve Amerikan Bağışıklık UygulamalarıDanışmaKurulu(www.cdc.gov/epo/mmwr);
– Bronşiyal astım hastaları,
– Kalp ve damar sistemi hastalıkları olanlar,
– Şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar,
– Kronik böbrek hastaları,
– 65 yaşından büyük kişiler,
– Bağışıklık sistemi çeşitli nedenlerle baskılanmış kişiler,
– Grip mevsimi sırasında gebeliklerinin ikinci yada üçüncü 3 aylık dönemi içerisinde bulunacak olan gebeler,
– Toplu halde yaşanılan yerlerde kalanlar (huzurevleri, kışlalar)
– Sağlık personeli ve hastane görevlileri,
– Yüksek risk altındaki kişilere virüsü bulaştırabilecek kişilerin, mutlaka aşılanmalarını önermekte, ayrıca
– Toplum hizmetinde çalışanlar,
– Virüsün kolaylıkla bulaşabildiği kalabalık ortamlarda bulunanlar ( Okul, kreş),
– Sık seyahat edenler,
– Gribin yol açacağı iş gücü kaybını engellemek isteyenler( Yöneticiler, serbest meslek sahipleri, işçiler, sporcular),
– Grip olmak istemeyen herkesin,
grip aşısı olmasını önermektedir.

Ne Zaman ve Nasıl Aşılanmalı?
Grip aşısı “Vaxigrip” tüm kış sezonu boyunca uygulanabilir. Ancak aşıdan tam yarar sağlanması açısından grip salgınlarının başlamasından önce aşının uygulanması gerekir. Bu nedenle en uygun zaman sonbahar aylarıdır.
Uygulama şeması;

Yaş Grubu ürün Doz Doz Sayısı Uygulama Yolu
6-35 ay Vaxigrip 0.25 ml 1 veya 2* İntramuskuler**
3-8 yaş Vaxigrip 0.50 ml 1 veya 2* İntramuskuler**
>8 yaş Vaxigrip 0.50 ml 1 İntramuskuler**

*9 yaşından küçük olan, hayatında ilk defa grip aşısı yaptıracak çocuklarda aralarında en az 1 ay süre olmak üzere 2 doz aşı önerilir.
**önerilen aşı yeri, erişkinlerde ve büyük çocuklarda deltoid kastır. 2 yaşın altındaki bebeklerde uyluğun anterolateralinden uygulanması önerilir.

Türkiye’de Grip
Türkiye’de dolaşmakta olan İnfluenza virus suşlarını tesbit ve bu suşların o yıl kullanılmakta olan aşı suşları ile uyumunu kontrol etmek amacıyla çok merkezli bir epidemiyolojik araştırma yürütülmüştür. Araştırmaya Ankara’da 3, Istanbul’da 2, İzmir’de 2, Trabzon’da 2 ve Rize’de 1 olmak üzere 10 merkez katılmıştır. Hastalardan alınan boğaz sürüntüleri – 20°C ila – 80°C arasında saklanarak D.S.ö Virus Referans ve Araştırma için İşbirliği Merkezi olan “Laboratoire de Virologie du CHU – Lyon – Fransa” ya virusların tesbiti ve tiplendirme için gönderilmiştir. Sonuç olarak; Influenza A/H3N2 ve B viruslarının Türkiye’nin çeşitli illerinde dolaştığı ve Avrupa’da dolaşan virüslerle aynı olduğu gösterilmiş ve 1998-1999 kış sezonunda kullanılan aşı suşlarının ülkemiz için tam olarak uyumlu olduğu saptanmıştır.

Vaxigrip
(Split İnaktive Trivalan Grip Aşısı)
Dünya Sağlık örgütü ve uzmanların görüş ve önerileri ile her yıl saptanan epidemiyolojik veriler doğrultusunda aşının içerisinde yer alan influenza virus suşları belirlenmektedir. 1999-2000 yılı için hazırlanan VAXIGRIP
*A/SYDNEY/5/97(H3N2), **A/BEIJING/262/95 (H1N1), ***B/BEIJING/184/93
*A/SYDNEY/5/97-RESVIR13,** A/BEIJING/262/95-X127,***B/YAMANASHI/166/98
suşlarını her bir antijenden en az 15 mcg olarak içermektedir.
Grip aşısı VAXIGRIP yukarıda belirtilen endikasyonlarla ve uygulama şeması ile uygulanır. Bildirilen ve bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. VAXIGRIP uygulamaya hazır kendinden cam enjektörlü 0.5 ml tek doz aşı içeren steril blister içerisinde kullanıma sunulmuştur. +2 C° ile +8 C° arasında saklanmalıdır ve kesinlikle dondurulmamalıdır. üretimden sonra bir yıl içinde kullanılmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için: Aşı Danışma Merkezi Tel: (212) 211 99 44
Kimler Grip Aşısı Olmalı?
Grip’e yakalandıktan sonra kullanılan ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, antigripal ilaçlar sadece geçici bir rahatlama sağlıyabilirler. Grip’ten korunmanın en etkili ve ekonomik yolu “Vaxigrip” ile aşılanmadır.
Dünya Sağlık örgütü(www.who.int/emc/diseases/flu/index.html), T.C Sağlık Bakanlığı (23.01.1998 tarih ve 806 sayılı genelge) ve Amerikan Bağışıklık UygulamalarıDanışmaKurulu(www.cdc.gov/epo/mmwr);
– Bronşiyal astım hastaları,
– Kalp ve damar sistemi hastalıkları olanlar,
– Şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar,
– Kronik böbrek hastaları,
– 65 yaşından büyük kişiler,
– Bağışıklık sistemi çeşitli nedenlerle baskılanmış kişiler,
– Grip mevsimi sırasında gebeliklerinin ikinci yada üçüncü 3 aylık dönemi içerisinde bulunacak olan gebeler,
– Toplu halde yaşanılan yerlerde kalanlar (huzurevleri, kışlalar)
– Sağlık personeli ve hastane görevlileri,
– Yüksek risk altındaki kişilere virüsü bulaştırabilecek kişilerin, mutlaka aşılanmalarını önermekte, ayrıca
– Toplum hizmetinde çalışanlar,
– Virüsün kolaylıkla bulaşabildiği kalabalık ortamlarda bulunanlar ( Okul, kreş),
– Sık seyahat edenler,
– Gribin yol açacağı iş gücü kaybını engellemek isteyenler( Yöneticiler, serbest meslek sahipleri, işçiler, sporcular),
– Grip olmak istemeyen herkesin,
grip aşısı olmasını önermektedir.

Ne Zaman ve Nasıl Aşılanmalı?
Grip aşısı “Vaxigrip” tüm kış sezonu boyunca uygulanabilir. Ancak aşıdan tam yarar sağlanması açısından grip salgınlarının başlamasından önce aşının uygulanması gerekir. Bu nedenle en uygun zaman sonbahar aylarıdır.
Uygulama şeması;

Yaş Grubu
ürün Doz Doz Sayısı Uygulama Yolu
6-35 ay Vaxigrip 0.25 ml 1 veya 2* İntramuskuler**
3-8 yaş Vaxigrip 0.50 ml 1 veya 2* İntramuskuler**
>8 yaş Vaxigrip 0.50 ml 1 İntramuskuler**

*9 yaşından küçük olan, hayatında ilk defa grip aşısı yaptıracak çocuklarda aralarında en az 1 ay süre olmak üzere 2 doz aşı önerilir.
**önerilen aşı yeri, erişkinlerde ve büyük çocuklarda deltoid kastır. 2 yaşın altındaki bebeklerde uyluğun anterolateralinden uygulanması önerilir.

Türkiye’de Grip
Türkiye’de dolaşmakta olan İnfluenza virus suşlarını tesbit ve bu suşların o yıl kullanılmakta olan aşı suşları ile uyumunu kontrol etmek amacıyla çok merkezli bir epidemiyolojik araştırma yürütülmüştür. Araştırmaya Ankara’da 3, Istanbul’da 2, İzmir’de 2, Trabzon’da 2 ve Rize’de 1 olmak üzere 10 merkez katılmıştır. Hastalardan alınan boğaz sürüntüleri – 20°C ila – 80°C arasında saklanarak D.S.ö Virus Referans ve Araştırma için İşbirliği Merkezi olan “Laboratoire de Virologie du CHU – Lyon – Fransa” ya virusların tesbiti ve tiplendirme için gönderilmiştir. Sonuç olarak; Influenza A/H3N2 ve B viruslarının Türkiye’nin çeşitli illerinde dolaştığı ve Avrupa’da dolaşan virüslerle aynı olduğu gösterilmiş ve 1998-1999 kış sezonunda kullanılan aşı suşlarının ülkemiz için tam olarak uyumlu olduğu saptanmıştır.

Vaxigrip
(Split İnaktive Trivalan Grip Aşısı)
Dünya Sağlık örgütü ve uzmanların görüş ve önerileri ile her yıl saptanan epidemiyolojik veriler doğrultusunda aşının içerisinde yer alan influenza virus suşları belirlenmektedir. 1999-2000 yılı için hazırlanan VAXIGRIP
*A/SYDNEY/5/97(H3N2), **A/BEIJING/262/95 (H1N1), ***B/BEIJING/184/93
*A/SYDNEY/5/97-RESVIR13,** A/BEIJING/262/95-X127,***B/YAMANASHI/166/98
suşlarını her bir antijenden en az 15 mcg olarak içermektedir.
Grip aşısı VAXIGRIP yukarıda belirtilen endikasyonlarla ve uygulama şeması ile uygulanır. Bildirilen ve bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. VAXIGRIP uygulamaya hazır kendinden cam enjektörlü 0.5 ml tek doz aşı içeren steril blister içerisinde kullanıma sunulmuştur. +2 C° ile +8 C° arasında saklanmalıdır ve kesinlikle dondurulmamalıdır. üretimden sonra bir yıl içinde kullanılmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için: Aşı Danışma Merkezi Tel: (212) 211 99 44


Paylaş :