Ahmet Hamdi Kepekçi

İşitsel Uyarılmış Potansiyellerin Sınıflandırılması

Home » Ders Notları » İşitsel Uyarılmış Potansiyellerin Sınıflandırılması

Öncelikle yakın saha ve uzak saha tekniği olarak sınıflandırılır.

Uzak saha tekniğinde aktif elektrot vertekse yerleştirilir. Kaydedilen potansiyelin latensine göre hızlı, orta ve yavaş latens cevaplar olarak üç başlık halinde değerlendirilir.

Yakın saha tekniğinde ise aktif elektrot orta kulağa veya dış kulağa yerleştirilir. EcochG bu tarz bir objektif ölçüm metodudur.

Uzak saha potansiyelleri

Kendi içinde üç bölümdü

1.Hızlı latens cevapları

Uyarılmadan sonra 1-12 ms içerisinde kaydedilen potansiyel cevapları hızlı latens cevaplarıdır.

Roma rakamı ile adlandırılır.

En belirgin dalga 6. ms. De görülen V. Dalgadır. Bu cevap 8. sinir ve beyin sapı aktivitesini gösterir.

2.Orta latens cevaplar

Uyarı sonrası 10-50 ms. Arasında görülen cevaplardır.

Bu cevaplar ABR lerden daha geniş dalgalardır. İsimlendirilmesinde harfler kullanılmaktadır.

Bu dalgalara primer korteks cevapları da denmektedir. Bu potansiyellerin korteksten kaynaklanan sonomotor ve nörojenik tepkiler olduğu iddia edilmektedir.

En belirgin olan orta latens cevabı 30-35 ms. De oluşan Pa (P35) dalgasıdır. Bu dalganın iki taraflı işitme korteksinden kaynaklandığı gösterilmiştir.

3.Geç latens cevaplar

Uyarıdan sonraki 50 ms. İçinde oluşan dalgalardır, cevap 500 ms. Ye kadar uzayabilir.

En belirgin olanı 100 ms. Civarında kaydedilen N1 dalgası ve 180 ms. De ortaya çıkan P2 dalgasıdır.

Bilinç durumundan etkilenirler.

Kaynakları kortikal cevaplardır.

Yakın saha potansiyelleri:

Bunlar koklear potansiyellerdir. EcochG ile yakın saha potansiyelleri kaydı yapılır. Koklea ve koklear sinir fibrillerinden kaynaklanır. Uyarıyı takiben 1-5 ms. İçerisinde cevaplar oluştuğu için erken latens cevaplar kategrosinde değerlendirilir.

EcochG’da akustik stimulasyonu sonucu koklear mikrofonik (CM),  sumasyon potansiyelleri ve aksiyon potansiyeli elde edilir.

1. Koklear mikrofonikler: CM potansiyeller korti organındaki dış tüylü hücrelerinden kaynaklanan potansiyeldir. Ölçüm yapılan kişinin gerçek işitme eşiğini yansıtmaz; bundan dolayı klinik önemi yoktur. İntraoperatif monitörizasyon tekniği olarak kokleanın durumu hakkında bilgi verebilir. N1 dalgasının hemen önünde tipik olarak 3 kHz. civarında bir seri sinüzoidal salınımlar olarak görülür.

2. Sumasyon potansiyeli: Kokleadaki elektriksel aktiviteyi yansıtır, multikomponenttir ve izoelektrik hatta CM’ in üzerine binmiş olarak görülür.

Bu potansiyeller akustik uyaran sonucu oluşan scala timpani ile scala media arasındaki basınç değişimlerinin baziller membranda oluştuşan hareketlerdeki asimetriyi gösterir. Endolenfatik basınç değişimlerini yansıttıkları için klinikte en çok Meniere hastalığının teşhisinde ve intraoperatif olarak endolenfatik basınç değişikliklerinin izlenmesinde kullanılırlar.

Normalde SP/AP amplitüd oranı ortalama olarak 0.25 civarındadır. Endolenfatik hidropsa bağlı işitme kayıplarında bu oran 0.30’ dan daha büyük olarak bulunur.

3.Aksiyon potansiyelleri (AP): Kokleanın bazal turundaki sinir fibrillerinden kaynaklanmaktadır.

ABR’de 1. dalga ile eşdeğerdir.

Stimulus şiddeti düştükçe amplitüdler azalırken latensler artar.

Normal kişilerde AP latent periyodu 1-4 ms. arasında değişirken, amplitüd ise1-60 mV (ortalama 22mV) arasındadır. Normal işiten kişilerde 10-20 dB ile AP elde edilebilir.

kaynaklar:

  1. Ballenger JJ., Snow Jr. JB.: Otorinolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi. 15. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2000
  2. Glasscock III ME., Jackson CG., Josey AF.: Auditory Brainstem Response. 1. Ed. New York, Thieme Medical Publishers Inc., 1987

 


Paylaş :