Ahmet Hamdi Kepekçi

Kulak Burun Boğaz Ameliyathanesi

Home » Ameliyathane Hizmetleri » Kulak Burun Boğaz Ameliyathanesi
kulak-burun-bogaz-ameliyathanesi

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak burun boğaz branşında kullanılan alet ekipman ve ameliyat çeşitlerinde artış meydana gelmiştir.

Çoğu hastanelerde biyopsi ve lokal anestezi ile işlemlerin yapıldığı küçük çapta ameliyathaneler de vardır. Buralarda gerekli biyopsiler ve küçük lokal cerrahi girişimler ve mikroskopik cerrahi girişim ve pansumanlar yapılabilmektedir.

KBB ameliyathanelerinde, Kulak burun boğaz uzmanlık alanına giren burun içi eğriliği, bademcik, geniz eti, sinüzit, ameliyatı gibi standart cerrahilerin yanı sıra ileri endoskopik ameliyatlar. Kulak zarı tamiri, işitme kayıpları ve kulak iltihaplarına yönelik ameliyatlar, Kulak ameliyatları; tüp tatbiki, timpanoplasti (zar tamiri) kulağa yönelik her türlü mikro cerrahi girişim, koklear implant cerrahisi yapılmaktadır. Ayrıca, parotidektomi, submandibuler gland eksizyonu, boyun diseksiyonu, maksillo-fasiyal travma ve kanser cerrahisi, horlama cerrahisi, sleep-apnea cerrahisi de yapılmaktadır. Ek olarak baş-boyuna yönelik her türlü kanser cerrahisi, tiroidektomi, kafa tabanı cerrahisi de yapılmaktadır.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte KBB laser cerrahisi başarıyla uygulanmakta robotik cerrahi de uygulamada yerini almaktadır.

Ses hastalıklarına yönelik cerrahi müdahaleler güncel teknikler kullanılarak başarı ile gerçekleştirilmektedir.

KBB sahasında yapılacak operasyonların türüne göre ek cihazlar da ameliyathanelerde bulunmaktadır. Bunların başında gelen kulak mikroskopu ve endoskopik sistemdir.

Kulak mikroskopu ile mikro cerrahi ameliyatlar yapılırken endoskopik sistem ile fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, burun içi cerrahi ve kulak cerrahisi de yapılmaktadır.

KBB ameliyathanesinde bulunan bazı ek cihazlar:

KBB Ameliyat Mikroskobu:

Ameliyat mikroskobunun ayaklı ve taban modelleri vardır. Motorize zoom ve fokus özelliği olanlarda vardır. bazı modellerinden asistan tüpü de bulunur.

Kilitlenebilir tekerlek yapısı sayesinde hareketli kullanıma sahiptir. Bu mikroskoplar uygun özellikleri varsa KBB’nin yanında beyin cerrahisi ve göz operasyonlarında da kullanılabilir. Mikroskopun cinsine göre değişik kademede büyütmeleri vardır.  Çok eklemli kol yapısı, ayarlanabilir pupil mesafesi, dioptri ayarı ve güçlü aydınlatma sistemleri vardır.

KBB Endovizyon Cihazı – Sistemi:

Sistem ekran, endoskopik kamera, soğuk ışık kaynağı, fiber optik ışık kablosu, değişik açılı teleskoplardan meydana gelir.

KBB radyofrekans sistemi

Ablasyon, rezeksiyon ve yumuşak doku koagülasyonunda kullanılır. Kan damarlarının hemostazı için tasarlanmışlardır. Minimal termal etki ile moleküler düzeyde dokuları çözerler.

KBB tur cihazı:

Tur cihazında dönüş hızı digital olarak gösterilmektedir. Kulak cerrahisinde mastoid kemik turlanırken bu cihaz kullanılır. Düz ve açılı handpiece takılır ve turlanan bölge için irrigasyon (sulama) özelliği vardır.

Son dönemde tasarlanan tur cihazlarına testere osilasyon için ayır handpiece ve uçları eklenmiştir.

KBB Düz ve Eğri Handpieceler

İrigasyonlu-soğutmalıdır. Daha çok kulak cerrahisinde kullanılır.

Cerrahi ve implantoloji uygulamalarında da kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

KBB Ameliyat Masası

KBB ameliyat masaları, sırt kısmı da elektrikli olan ayarlanabilen masalardır.

Ameliyat masasında yüksek açılarda trendelenburg / ters trendelenburg, güçlü kaldırma kapasitesi, yüksek açılı tilt, kayar masa özellikleri vardır. Manuel ve otomatik ameliyat masaları vardır.

Manuel masalarda tek kolla farklı hareketler yapılabilmektedir. Masalar kolay kullanım ergonomisine göre tasarlanmışlardır. Ameliyat masası elektro hidrolik özelliği ve sırt kısmı ise elektrik ile ayarlanabilir.

KBB Kafa Lambası:

Kulak Burun ve Boğaz sahasında anatomik bölgeler derinde ve karanlıktadır. Sağlıklı bir cerrahi müdahale yapılabilmesi için iyi bir aydınlatmada kullanılırlar.

KBB el aletlerinin başlıcaları:

Bu setler, otoloji aletleri, rinoloji aletleri, tonsillektomi aletleri, laringo-bronko-özofagoskopi, maksillo-fasiyal cerrahi olarak sayılabilir.

Mikrolarengoskopi seti

Adenotonsillektomi seti

Septoplasti seti

Septorinoplasti seti

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi seti

Kulak cerrahisi seti

Hasta pozisyonları:

KBB de ameliyathane pozisyonları önemlidir.

Pozisyon hastanın, dolaşım, solunum ve reflekslerin uyarılmasına etki eder, dolayısıyla yapılacak cerrahi girişim ve tedaviye uygun olarak vücuda şekil verilmesi gerekmektedir.

İlgili bölgeye rahatlıkla yaklaşmak ve cerrahi girişimi kolaylaştırmak için hastaya pozisyon verilir. Pozisyon verilirken mide içeriğinin aspire edilmesi, kanama riski ve solunum fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Hastaya pozisyon verilirken insan anatomi ve fizyolojisinin iyi bilinmesi gerekmektedir.

KBB de kullanılan başlıca pozisyonlar şunlardır:

Supine pozisyon: Hasta sırt üstü yatırılır. Bu pozisyonda solunum en az etkilenir. 

Supine pozisyon

Supine pozisyonunda yapılan bir operasyon (kulak cerrahisi)

Rose pozisyon: Ağız içi ve trakeaya yönelik operasyonlarda sırtüstü yatırılmış olan hastanın başı hiperekstensiyon durumuna getirilir. hastanın sırtına, klavikula hizasına bir destek yerleştirilerek laringotrakeal iskeletin belirginleşmesi sağlanır.

Trendelenburg pozisyon: Bu pozisyonda, karın organları ve diyafragma yukarı itilir ve vital kapasitenin düşmesine neden olduğu için solunum çok etkilenir. Bu pozisyonda baş kalpten aşağıda kaldığı için serebral venöz basınç ve intrakranial basınç artar. Ayrıca intravasküler basınç artığı gibi hayati organlara giden kan miktarı da artar.

Trandelenburg pozisyonunda yapılan bir operasyon (adenoidektomi)

Fowler Semi-fowler (yarı dik oturur) pozisyon: Yatak başının 45˚yükseltilmesi ile fowler pozisyonunun bir modifikasyonu olan semi-fowler (yarı dik oturur) pozisyon elde edilir. Septuma yönelik operasyonlarda tercih edilen pozisyondur.


Paylaş :