Ahmet Hamdi Kepekçi

Nörootolojinin tanımı

Home » Ders Notları » Nörootolojinin tanımı
norootolojinin-tanimi

Nörootolojiye Giriş
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Nörootolojiye, otoloji ve nörolojinin keşisim kümesi diyebiliriz. Otolojinin yakın ilişki halinde olduğu branşlardan bir tanesi de nörolojidir. İşitme ve denge konusunda nöroloji ile olan yakın ilgi ve ortak prensipler nörootoloji başlığı altında incelenmektedir. Nörootoloji Kulak burun boğaz, baş ve boyun cerrahisinin yan dallarından birisidir.

Otoloji orta kulak hastalıkları ve iletim tipi işitme kayıpları ile ilgilenir. Kulak burun boğaz eğitimi esnasında daha çok otoloji ve orta kulak cerrahisi eğitimi verilmektedir. Burada daha çok iletim tipi işitme kayıpları ile meşgul olunur. İşitme kemikleri tamir edilerek iletim tipi işitme kayıplarının tedavisi düzenlenir.

Nörolojinin konusu sinir sistemi hastalıklarıdır. Sinir sistemi (santral ve periferik sinir sistemi) ve bu sistemle ilgisi olan damar ve kas dokusunun da hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenir.

Nörootoloji, daha çok iç kulak cerrahisi ile uğraşır. Kolesteatom, labirentektominin, endolenfatik kese cerrahisi, fasiyal sinir paralizisi ve koklear implant girişimlerini örnek olarak verebiliriz. Bu tarz komlike girişimler olası komplikasyonlardan korunmak için daha çok nörootoloji sahasında uzmanlaşmış uzman hekimler tarafından yapılır. Cerrahi girişim esnasında komplikasyon olarak işitme kaybı, vertigo, fasiyal sinir paralizisi ortaya çıkabilir.

Nörootolojinin kapsama sahasına giren başlıca konular şunlardır.

   1. İşitme ve denge sistemlerinin klinik anatomi ve fizyolojisi
   2. Genetik işitme kayıpları
   1. İyon homeostazisi ve iç kulak hastalıkları
   1. İç kulak hastalıkları ve regeneratif tedavi
   1. İşitme ve denge hastalıklı hastalara klinik yaklaşım
   2. Periferik işitme ve denge hastalıkları
   1. Santral vestibular hastalıklar
   1. Vestibuler ve denge rehabilitasyon
   2. Otoimmün otolojik hastalıklar
   3. Tinnitus: değerlendirme ve yönetim
   1. Fasiyal sinir hastalıklarının teşhis ve tıbbi yönetimi
   1. Koklear implant
   2. Vertigo cerrahisi
   1. Östaki tüp fonksiyonu ve disfonksiyonu

Paylaş :