Ahmet Hamdi Kepekçi

SAĞLIĞIMIZA DİKKAT EDELİM, SAĞLIKLI OLALIM…

Home » Boğaz Hastalıkları » SAĞLIĞIMIZA DİKKAT EDELİM, SAĞLIKLI OLALIM…
sagligimiza-dikkat-edelim-saglikli-olalim

Bilim ve teknolojinin bize sunduğu olanaklardan en çok yararlandığımız konulardan birisi TANI AMAçLI YAKLAŞIMLAR”dır. Günümüzde bu kadar gelişmiş olanaklara rağmen ülkemizde hala birçok insan, kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklardan ölmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de insanların hasta olmadan doktora gitme alışkanlıklarının bulunmamasıdır. Böylece hastalıklar ancak önemli yakınmalara neden olduğu zaman tanınabilmektedir. Ancak, bu durumda da çoğunlukla tedavi daha zor, uzun süreli ve daha ızdıraplıdır. Hatta gecikmeden dolayı hastalık kalıcı ve geri dönüşümü olanaksız hasarlar vermiş olabilir.
Günümüz tıbbının ulaştığı düzey ile birçok kanser olgusu başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bunun tek bir şartı vardır. O da ERKEN TANI’ dır. Kanser denilen hastalık herhangi bir organdaki normal hücrelerin bugün için tam bilemediğimiz etkenlerle normal yapısını kaybedip değişerek çok hızlı bir şekilde çoğalmaya başlaması ile ortaya çıkar. Hastalık etkisini, kaynaklandığı organın fonksiyonlarını bozarak ve çeşitli yollarla diğer organlara yayılıp onların da fonksiyonlarını bozarak gösterir. Kanserlerde tedavi şansı genellikle diğer organlara yayılmadığı dönemlerde fazladır. Uzak organlara yayılmış kanserlerde tedavi şansı düşüktür. Kanserli hücrelerin diğer organlara sıçrama zamanını kestirmek son derece güçtür. Bazen bir organdaki kanser dokusu küçük boyutlarda iken bile diğer organlara sıçrayabilir. Bu nedenle erken tanının önemini bir kez daha vurguluyoruz.
Sosyal yaşamdaki ağır koşullar, iş ortamının stresi, geçim sıkıntıları, ulus olarak ağız tadına düşkün beslenme alışkanlıklarımız, çok yüksek bir sigara içme oranımız ve daha birçok neden koroner kalp hastalıkları dediğimiz kalp damar hastalıklarını bugün ülkemizde diğer hastalıkların önüne çıkartmıştır. öyle ki her yıl on binlerce insan kalp krizi (miyokart infarktüsü) geçirmektedir. Kalp hastalığı nedeniyle ameliyat olan hastaların sayısında son on yıl içinde sürekli yükselen bir artış vardır. Daha da önemlisi koroner arter hastalığına yakalanan nüfusun yaş ortalaması hızla düşmektedir. Eskiden yaşlılık dönemi hastalığı olarak bilinmekte olan bu hastalık artık yavaş yavaş orta ve genç yaşlara kaymaktadır.
Günümüzde çok yüksek bir başarı ile uygulanan cerrahi tedavi veya balon ile darlığın açılması gibi tedavi yöntemlerine rağmen asıl yapmamız gereken şey, insanların damar yapıları bozulmaya başlamadan önce risk faktörlerini saptayıp gereken önlemleri almak, hastalığı gelişmeye başladığı erken dönemlerde yakalayıp, hastaların kalp krizi geçirme risklerini azaltmaktır.
ülkemiz için tehlikeli boyutlara varmış bir diğer sağlık sorunu da yüksek tansiyondur (hipertansiyon). ülkemizde her 3 kişiden birinin yüksek tansiyona sahip olduğu, yapılan araştırmalarla anlaşılmıştır. Tansiyon yüksekliği, farkına varılmazsa yıllarca sinsi kalabilmekte ve bu arada kalp yetersizliği, kalp damar hastalığı, böbrek yetmezliği, göz damar hastalıkları, beyin kanaması, felç gibi, bir daha olduktan sonra artık geriye dönüşü olmayan bir çok ciddi sağlık problemi oluşturmaktadır. Halk arasında yaygın olan inanışın aksine, tansiyon yüksekliği her zaman baş ağrısı, gözlerde uçuşmalar vs. gibi şikayetlere neden olmayabilir.
Yukarıda söz edilen hastalıkların dışında, daha bir çok hastalık için de erken tanı hiç tartışmasız çok önemlidir. Erken tanı için bugün kabul edilen üç koşul vardır:
1. İnsanların çeşitli önemli hastalıklar konusunda bilgili olmaları ve vücutlarında ortaya çıkabilecek ve önemli hastalıkların erken işaretleri sayılabilen belirtilere karşı uyanık olup doktora başvurmaları. örneğin, sigara içen bir insanın sabahları olan kesik öksürüğünü ve müphem yan ağrılarını sigara içmeye yormaması gerekir. çünkü bu şikayetler akciğer kanserinin erken belirtileri olabilir. Yine memesinde ufak bir kitlesi olan bir kadının, kendisine düzenli meme muayenesini yapmayı bilmediği ve uygulamadığı için meme kanseri geç dönemlere kadar fark edilmeyebilir. Zaman zaman ortaya çıkan müphem göğüs ağrılarının, hatta ağır yemeklerden sonra gelen şişkinlik ve göğüs sıkışmasının, gaz sancılarına veya başka nedenlere yorarak kalp krizi geçirene kadar kalp hastalığının farkına varılmaması ve bunlar gibi daha binlerce örnek vermek olasıdır.
2. Yukarıda örneklediğimiz gibi veya benzeri nedenlerle bir hastalığı olduğu yolunda bir fikre kapılarak sağlık merkezlerine başvuran insanlara, vakit ayırıp onlara gerekli tetkiklerin ve muayenelerin rahatça yapılabildiği, tıbbi olanakların vakit kaybetmeden insanların hizmetine sunulabildiği bir sağlık sistemi,
3. Herhangi bir hastalık belirtisi veya bir sağlık problemi olmasa bile yılda en az bir defa, ideal olarak ise 6 ayda bir yapılması gereken ve adına CHECK-UP dediğimiz sağlık kontrollerinin yapılmasıdır.
Günümüzde artık bir çok merkezde uygulaması yapılan check-up’ın gerçekten amacına hizmet edebilmesi için yapılan incelemeleri bilmek gerekir:
Her şeyden önce kontrol için gelen kişinin bir hekim tarafından muayene edilmesi gerekir. Ayrıca analiz sonuçlarının da yine hekim tarafından değerlendirilip, kontrolü yaptıran kişiye gerekli açıklamaların yapılıp, varsa gerekli uyarılarda bulunulması gerekir. Kontrol sonucunda daha ayrıntılı incelenmesi veya tedavisi gereken sorunlar ortaya çıktığında ise yol gösterilip hangi bölümle ilgili olduğu ve ne yapılması gerektiği mutlaka belirtilmelidir.

MELTEM HASTANESİ”NDE SAĞLIK KONTROLLERİ :
Hazneder-Güngören”de, sağlık hizmetini en iyi şekilde ve büyük bir özveri ile sunmayı amaç edinerek kurulmuş olan MELTEM HASTANESİ ‘nde düzenli sağlık kontrolleri büyük bir titizlikle uygulanmaktadır. Geniş bir tıp topluluğunun temsilcisi olan hastane yeni bir sağlık kontrolü sistemi uygulamaya koymuştur. Bu sistemin çalışması hakkındaki bazı açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz:

• SİSTEMİN İŞLEYİŞİ: Herhangi bir zamanda MELTEM HASTANESİ”ni telefonla arayarak sağlıklı yaşama adım atabilirsiniz. Bu telefonla Check-up için alacağınız randevu gününde sabah aç olarak gelip gerekli tetkiklerinizi yaptırmaya başlayacaksınız. Tetkiklerinizin sonuçlarının alınması ile Dahiliye doktoru tarafından değerlendirilerek eğer tahlil sonuçlarınızda herhangi bir sorun varsa ve bu sorun tetkiklerinizi değerlendiren doktorun alanı dışında kalıyorsa gerekli yönlendirmeyi yapacaktır. Bunları takiben Sizi muayene edip değerlendiren uzman hekim sağlık durumunuz hakkında gerekli açıklamaları yaparak size yaşantınızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeniz için gerekli olan yolu gösterecektir.

• CHECK-UP İçERİĞİ: İlk bölümlerde anlatıldığı gibi check-up’ ın amacı sağlık durumunuzu dikkatle inceleyerek sizi risk altında olduğunuz bazı hastalıklardan korumak, hastalıkları daha belirtiler ortaya çıkmadan çok erken dönemde saptayabilmek ve böylece özellikle kanser riskini bertaraf edebilmektir. Bu amaçla check-up sisteminde yer alan tetkikleri ve bunların niçin yapıldığı konusunda bilgi almakta yarar vardır:
a. EKG: Kalbin elektriksel uyarılarını inceleyen bu tetkikte, kalpte olan bir ritm bozukluğu, daha önceden geçirilmiş bir kalp krizinin varlığı saptanabilir. Bunun dışında göğüs ağrısı sırasında çekilirse bu ağrının kalp kaynaklı olup olmadığı konusunda önemli bilgiler verir.

b. Göğüs Röntgeni: Bu film sayesinde akciğerler, hava yolları, kalp ve ana damarlar ile göğüs duvarını oluşturan kemik yapılar hakkında bilgiler edinmek olanaklıdır. Akciğerlerle ilgili geçirilmiş hastalıklar, kalbin büyüklüğü, kalpten çıkan ana damarların basınç değişimlerine maruz kalıp kalmadığı, akciğer kanserinin erkenden yakalanması, özellikle kedi köpek ile bulaşan kist hidatik dediğimiz hastalığın erken tanısında (Bu hastalıkta kist erken dönemde yakalanırsa ameliyat ve ilaç tedavisi ile tekrarlaması önlenebilir. Akciğer dışında karaciğer ve kalp gibi organlarda da yerleşen bu hastalık nedeniyle 20 ‘nin üzerinde ameliyat geçiren hastalar vardır ve ülkemizde de çok yaygındır.) oldukça yararlıdır.

c. Temel kan tetkikleri: Bu tetkikler ile karaciğer, böbrek, pankreas gibi önemli bazı organların fonksiyonları hakkında karar verilecektir. Kansızlık veya kan fazlalığı hastalığı ya da birçok kan kanseri çeşidinin varlığından, basit bir kan tahlili ile şüphelenmek mümkündür.
Hastalık belirtileri ortaya çıkarmayan ya da çok hafif belirtilerle atlatılan bazı hastalıkların etkenleri, vücutta gizli halde kalarak yaşamımızın bazı dönemlerinde çok önemli organ hasarlarına neden olacak şekilde ortaya çıkarlar. Bu hastalıkların etkenleri gizli olarak kalsalar dahi kanda bazı işaretler bırakırlar. Vücudun savunma sistemi ile ilgili bu işaretleri kontroller sırasında aramakta yarar vardır. Bunların en önemlilerinden biri halk arasında SARILIK olarak bilinen bir tür karaciğer iltihaplanması halidir. Bunların bazı türlerinde hastalık, karaciğerde kalıcı hasar bırakarak, siroza kadar götüren tablolar yaratabilir.

d. Kan yağları profili: Bu gün halk arasında damar sertliği olarak bilinen ve başta kalp olmak üzere bir çok organın damarlarını etkileyen bu hastalığın en önemli nedenlerinden biri kan yağlarındaki anormalliklerdir. Kandaki total yağ miktarı, kolesterol ve trigliserit gibi yağ çeşitleri ve kolesterolün yine halk arasında faydalı ve zararlı olarak bilinen türlerinin araştırılması check-up sisteminin vazgeçilmez ögeleridir.

e. Abdominal (karın) ultrasonografi: Karın içinde bulunan organların durumlarını incelemek ve hastalıklarını saptayabilmek için, hastayı rahatsız etmeden en güvenilir ve çabuk bilgiyi alabileceğimiz yöntem, hiç şüphesiz ki ultrasonografi’dir. Böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, böbreküstü bezleri, dalak, idrar kesesi ve karındaki ana damarları değerlendirmek için kullanılır.

f. Muayene: Etkili bir sağlık kontrolünden geçmek isteyen herkesin bir hekim tarafından etraflıca muayene edilmesi gereklidir. Bazı hastalıklarda, muayene bir çok analizden daha önemlidir. Fizik muayene bulguları ve analiz sonuçları hekim tarafından birleştirilip değerlendirildiğinde sağlığınız hakkında son derece önemli bilgiler edinmek olanaklı olur.

Daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için hiç şüphesiz ki beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Sağlık kontrolleriniz sırasında boyunuz, kilonuz, yaşınız ve tetkik sonuçlarınız diyet uzmanlarımızca değerlendirilerek sizin için en uygun olan beslenme tarzı ve beslenmenizde dikkat edeceğiniz noktalar size açıklanacaktır.

Sağlıkla ilgili, her türlü sorunlarınız ve merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz konular için
bizi aramakatan lütfen çekinmeyiniz.

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileğiyle,

Op.Dr.Ahmet Hamdi KEPEKçİ
Meltem Hastanesi
0212 644 22 00
int: www.meltemhastanesi.com
e-posta :meltem@meltemhastanesi.com


Paylaş :