Ahmet Hamdi Kepekçi

yeni doğanlara objektif taramada kullanılan elektrofizyolojik testler

Home » Ders Notları » yeni doğanlara objektif taramada kullanılan elektrofizyolojik testler

Elektrofizyolojik Testler

işitmenin objektif değerlendirilmesinde elektrofizyolojik testler kullanılmaktadır.

Bu testler:

İmmitansmetrik Değerlendirme

Bu yöntem ile orta kulak sisteminin ve alt beyinsapından geçen nöral refleks arkının bütünlüğü hakkında bilgi elde edilebilir.

Timpanik membran mobilitesi, orta kulak basıncı, östaki tüp fonksiyonu ve akustik refleks immitansmetrik değerlendirme ile ölçülebilir.

E-OAE Uyarılmış Otoakustik Emisyon

Klinik açıdan yaygın olarak kullanılan transient evoked otoakustik emisyon ve distortion product otoakustik emisyon olmak üzere iki tip uyarılmış otoakustik emisyon mevcuttur. Uyarılmış otoakustik emisyon cevapları kokleadaki hasar görmemiş dış tüy hücre fonksiyonlarına hassastır.

Otoakustik emisyon cevabının elde edilebilmesi için dış ve orta kulak yapılarının normal olması gerekmektedir. Yenidoğan işitme taramasında yaygın olarak kullanılan otoakustik emisyon işitme kaybı şüphesi olan bebeğin değerlendirilmesinde de diğer yaklaşımlarla birlikte önemli bir yere sahiptir.

ABR İşitsel Beyinsapı Cevabı

Koklea, işitme siniri ve işitsel beyinsapının aktivitesini değerlendiren non invasiv bir yaklaşımdır. İşitsel beyinsapı cevabı değerlendirmesinin bir işitme testi olmadığı unutulmamalıdır.

Sadece işitme hassasiyetinin tahmin edilmesine yardımcı olmaktadır.

ASSR Auditory Steady State Response

Frekansa özel cevap veren, bebek ve çocuklarda güvenilir sonuçlar elde edilen noninvaziv bir yöntemdir.

İşitsel beyinsapı cevabı gibi işitsel fonksiyon hakkında yararlı bilgi sağlar ancak bir işitme testi değildir.

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI EĞİTİM KİTABI; SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI; DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – GAZİ ÜNİVERSİTESİ – HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – MARMARA ÜNİVERSİTESİ


Paylaş :