Ahmet Hamdi Kepekçi

Fasiyal Sinir Hastalıkları

Home » Ders Notları » Fasiyal Sinir Hastalıkları
fasiyal-sinir-hastaliklari

Yüz felci olgularının büyük çoğunluğu idiyopatiktir, travma hikayesi yoktur. Bu vakaların büyük çoğunluğu bell’s paralizisidir. Böyle olmakla birlikte herhangi bir tedavi yaklaşımından önce teşhisin tam olarak konması önemlidir. Fasiyal sinir hastalıklarının etyolojisi farklıklıklar göstermektedir.

Hastanın şikayetleri:

Yüzünde şekil bozukluğu vardır

Yüzün bir tarafa çekmektedir

Hasta gözünü kapatamaz

Kulak ağrısı olabilir

Yüksek seslerden rahatsız olma

Hastanın hikayesinde dikkat edilmesi gereken hususlar:

Nezaman başladı

Paralizi ne kadar zamanda ortaya çıktı

İlk defa mı paralizi geçiriyor

Paraliziye eşlik eden başka bulgular var mı?

Her hangi bir cerrahi veya travma öyküsü var mı

 

Fasiyal sinir hastalıklarının teşhis ve tedavisinde sinirin anatomisine göre hareket edilir.

Fasiyal sinir anatomik olarak supranükleer, nükleer ve infranükleer kısımlarına ayrılır.

 • Supranükleer
 • Nükleer
 • İnfranükleer

–Serebellopontin açı

–İnternal akustik kanal

–Labirintin segment

–Timpanik segment

–Mastoid segment

 

–Ekstrakranial segment

Sinirin fonksiyonları

 • Özel viseral afferent
 • Genel viseral efferent
 • Özel viseral efferent

 

 

 

Fasiyal sinir hastalıklarının etyolojisi:

 • Konjenital

–Möbius sendromu

–Alt dudak paralizisi

 • İdiyopatik

–Bell’ s palsy

–Melkersson-Rosenthal sendromu

 • Travma

–İntratemporal

–Ekstratemporal (Kesici, künt)

 • İnfeksiyon

–Herpes zoster oticus

–Otitis media

–Bulbar palsy

–İnfeksiyoz mononukleoz

–Botulismus

–Tetanoz

–Sifiliz

–Lyme hastalığı

 • Neoplaziler

–Kolesteatoma

–Glomus jugulare/timpanikum

–Karsinoma (primer/metastatik)

–Fasiyel nöroma

–Menenjiom

–Lösemi

–Histiositoz

–Parotis tümörleri

 • Metabolik ve sistemik

–Gebelik

–Diabetes mellitus

–Sarkoidozis

–Guillain-Barre sendromu

–Otoimmün hastalıklar

Fizik muayene

 • Komple KBB muayenesi

–Otomikroskopi

–Kranial sinir değerlendirilmesi

–Boyun ve parotisin palpasyonu

 • Nörolojik değerlendirme

–Motor

–Serebellar

 • Testler

Tat

Schrimer

 • Odyometrik Testler

Fasiyal sinir tutulumu beyinsapından perifere kadar herhangi bir seviyede söz konusu olabilir.

Odyometrik testler teşhise yaklaşımda görüntüleme metodlarının seçiminde katlı sağlar.

Fasiyal paralizili hastada, normal otoskopili hastada tek taraflı kötü diskriminasyon skoru veya iletim tipi işitme kayıpları bir kitle varlığını gösterir.

Fasiyal paraliziye vertigo eşlik ettiği zaman vestibüler testler önemlidir.

ENG tedaviye cevabın takibinde ve hastalığın seyrini karşılaştırmada önemlidir.

 • Elektrofizyolojik testler:

Bu testler Electroneurinography (EnoG), Electromyography (EMG) dir. Fasiyal sinir paralizisinde önemli bir yere sahiptir. Paralizinin derecelendirilmesinde, tedavinin seyrini takipte kullanılır.

 • Görüntüleme yöntemleri

Schüller

Towne

Stenvers

Transorbital

CT

MRG

 


Paylaş :